CORONA BESCHERMINGSMAATREGELEN

Update juli 2022

De zomerpiek is over zijn top heen. Toch zijn er nog mensen die graag voorzichtig willen zijn om besmetting met covid te voorkomen. In mijn praktijk staat alcohol, zodat jij bij binnenkomst je handen kan desinfecteren. indien gewenst kan jij een mondkapje op doen. Zelf was ik voor en na elke klant mijn handen en maak de plekken die aangeraakt zijn, schoon. Veiligheid voor alles.

Update 26 februari 2022

Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Wel zal ik nog een mondkapje dragen als ik een gezichtsmassage geef. En als jij dat op prijs stelt.

Wel vraag ik iedereen die binnenkomt, om zijn / haar handen met alkohol te desinfecteren.

Heb je klachten, dan gaat de afspraak niet door en verplaatsen we deze totdat je klachtenvrij bent.

Update 27 december 2021

De praktijk is nog steeds open voor behandeling. Wel wordt het dragen van een mondkapje op prijs gesteld. Heb je klachten, dan gaat de afspraak niet door en verplaatsen we deze totdat je klachtenvrij bent.

Update 2 november 2021

Vanaf 4 november heeft de regering aangegeven dat het verplicht is om een mondkapje te dragen als je bij mij in de praktijk komt.

Nog steeds geldt: heb je klachten die lijken op Covid, dan de afspraak verplaatsen.

Update 3 oktober 2021

De regering heeft besloten om de anderhalve meter afstand los te laten. Dat betekent dat ik in mijn praktijk weer iets dichter bij de klanten kan komen. Wel houd ik mijn mondkapje op als ik met je gezicht bezig bent. Daarnaast blijf ik aan de klanten vragen om bij binnenkomst hun handen met alcohol te desinfecteren. Mocht je klachten hebben die Covid gerelateerd zijn of er is een verdenking op Covid, dan graag de afspraak verplaatsen.

Update 25 juni 2021

Vanaf 26 juni 2021 is vanuit het RIVM het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. De FAGT heeft dat advies overgenomen en ik volg deze adviezen op. Indien ik dicht bij je hoofd aan het werk ben (vb. tijdens een hoofdmassage) dan zal ik nog wel een mondkapje dragen.

We houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.

Graag bij binnenkomst je handen met alcohol ontsmetten.

Geef zelf wel aan of je gezond bent. Als je klachten hebt die kunnen duiden op Covid, dan graag de RIVM richtlijnen volgen en kunnen we de afspraak verplaatsen.

Update 20 april 2021

De avondklok gaat per 28 april stoppen. De laatste afspraak die bij mij gemaakt kan worden is om 20 uur. De andere richtlijnen, die bij update 14 oktober staan, blijven gehandhaafd.

Update 23 februari 2021

De praktijk is weer open, zie richtlijnen bij update14 oktober 2020

Update 4 december 2020

Vanaf 1 december is het bij de wet geregeld dat er in openbare binnenruimten een mondkapje wordt gedragen. Het dragen van een mondkapje is ook in mijn praktijk dus een verplichting. Alle andere regels zoals; afstand houden, handen in de alcohol bij binnenkomst e.d., blijven ook gelden.

Update 14 oktober 2020

Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd om het coronavirus verder in te dammen. Voor de klanten die voor voetreflexbehandeling komen, betekent dit dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. Zie hieronder en op de site van RIVM.

 • ik heb een mondkapje op;
 • jij een mondkapje op hebt en houdt tijdens de behandeling, behalve bij een gezichtsbehandeling.;
 • we afstand houden;
 • jij bij binnenkomst je handen met alcohol ontsmet;
 • je niet ziek bent of in contact bent geweest met iemand die ziek is;
 • ik na jouw vertrek de ruimte schoonmaakt en de handdoeken e.d. was op 60 graden

Update 11 mei 2020

De praktijk is vanaf 11 mei weer open. Behandelingen zijn op afspraak.

Hieronder kan je de richtlijnen / regels lezen die gelden in de praktijk, vanaf het maken van afspraken tot afronding van de behandeling. Deze komen van de FAGT (voetreflex) en NGS (sportmassage) vandaan en die zijn goed gekeurd door VWS en met RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) En is goedgekeurd door het RIVM.

Als ik met je voeten bezig bent, lig jij veilig achter dit scherm. 🙂 Maart 2021: het scherm is er niet meer.

De leidraad van de NGS geeft de volgende info:

 • A. Uitgangspunten:
 • De masseur heeft zelf geen ziekteverschijnselen;
 • De masseur dient zich bewust te zijn en te blijven van de 1,5 meter samenleving;
 • De masseur blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen;
 • De klanten en diens huisgenoten hebben geen ziekteverschijnselen.

B. Wanneer je een afspraak wilt maken, zullen we vooraf contact hebben met elkaar over:

1. Behoor jij / u tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM. (o.a. diabetes, hartklachten, longklachten, chemotherapie, nierziekten).

2. Heb jij / u verschijnselen die kunnen duiden op Corona. Of heeft jouw / uw huisgenoten klachten?

3. Jij / u behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft (minimaal 24 uur) géén van onderstaande genoemde verschijnselen: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen , loopneus , keelpijn , verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden) , kortademigheid , hoofdpijn , branderige ogen , moeheid , je ziek voelen , diarree .

Als jij / u een of meerdere van deze klachten hebt, dan kan je / u helaas niet bij mij langs komen. Ben je langer dan 24 uur klachtenvrij, dan ben je van harte welkom.

Heb je last van hooikoorts dan kan je langs komen voor een behandeling. Het moet wel duidelijk zijn dat het hooikoorts is en geen corona.

Mocht je / u tussen het maken van een afspraak en de afspraak zelf, klachten krijgen, dan kan je kosteloos deze afspraak verplaatsen naar een moment waarop jij / u klachtenvrij bent.

C. Afspraak

Voordat er een afspraak gemaakt wordt, is er een telefonisch contact. De vragen die ik stel zie je onder aan deze bladzijde. Als je / u een afspraak hebt / heeft, dan kom je / u alleen. De deurknop kan je / u aanraken, deze maak ik voor en na elk bezoek schoon. Je / u desinfecteert bij binnenkomst je / uw handen met alcohol 70%, staat op de aanrecht.

Je / u kan daarna naar de stoel gaan die naast de behandelstoel staat. Ik ga achter het plastic scherm zitten. Ik zal indien gewenst een mondmasker dragen, type 11R (geadviseerd door NGS). En – zoals altijd – zal ik voor en na een klant mijn handen wassen, volgens de richtlijn van het RIVM. Daarnaast wordt de praktijkruimte na elke klant schoongemaakt, zodat er geen kruisbesmetting op kan treden met de volgende klant. Je / u mag zelf de sokken uittrekken en aan doen. Voordat ik je / u voeten aan raak, zal ik – volgens de leidraad – mijn handen eerst met olie invetten. Dat is een manier om besmetting tegen te gaan/ te verminderen.

D. Na de behandeling

Na de behandeling was ik mijn handen. De klant kan de handen desinfecteren met alcohol voordat die de praktijk verlaat. De betaling gaat digitaal (tikkie).

Bij vertrek zal ik de deur voor de klant openen, deze zal ik zelf ook weer schoonmaken / desinfecteren) met de rest van de praktijkruimte volgens de richtlijnen van het RIVM. De ruimte wordt gelucht, zodat de lucht ververst wordt voor iedere klant.

Handdoek, kussensloop en kleedje dat over je gelegen heeft, worden (zoal altijd) na elke klant verschoond en gewassen op 60 graden.

Nogmaals: iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn / haar eigen gezondheid. Neem die serieus. Ik zal zelf met een mondkapje op werken, zodat ik de kans om jou / u als klant te besmetten zo klein mogelijk wordt. Wil jij / u zelf een mondkapje dragen tijdens de behandeling, neem deze dan mee en doe die om zoals de RIVM heeft voorgeschreven.

NB

1. Er wordt geen temperatuur gemeten, mag niet vanuit privacy wetgeving.

2. Voor het maken van de afspraak is er telefonisch contact. Hierbij worden de volgende vragen gesteld (komt uit de leidraad van de NGS):

Deel A: checken of cliënt behoort tot de groep kwetsbare personen zoals gedefinieerd door het RIVM.

Voor de masseur: indien één van onderstaande vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord dan is het advies: niet behandelen. Indien alles ‘Nee’ dan door naar deel B.

Naam cliënt: Geboortedatum: indien 70 jaar en ouder (geboren in 1950 of vroeger), dan behoort cliënt tot de kwetsbare groep en is het advies: niet behandelen.

 1. Heeft u afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen? Ja Nee
 2. Heeft u een chronische hartaandoening? Ja Nee
 3. Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte)? Ja Nee
 4. Heeft u ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie? Ja Nee
 5. Heeft u een verminderde weerstand tegen infecties? Ja Nee

Deel B: bepalen of cliënt klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met Corona.

Voor de masseur: indien één van onderstaande vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord dan is het advies: niet behandelen. Indien alles ‘Nee’ dan door naar deel C.

 1. Heeft u nu Corona? Ja Nee
 2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja Nee
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja Nee

a. (neus)verkoudheid b. hoesten, kuchen of niezen c. loopneus d. keelpijn e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden) f. kortademigheid g. hoofdpijn h. branderige ogen i. moeheid j. je ziek voelen k. diarree

 1. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja Nee
 2. Bent u in thuisisolatie? Ja Nee
 3. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja Nee

Deel C: Controlevraag

Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond? Ja Nee

Voor de masseur: indien deze vraag met ‘Ja’ wordt beantwoord dan kan er behandeld worden. Indien alles ‘Nee’ dan is behandeling mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting door masseur in samenspraak met cliënt.