Klankschaal Ridderkerk

Welkom op de site van Klankschalen Ridderkerk

1 x per maand op de woensdagavond is er een klankschalen avond. HELAAS DOOR DE COVID MOGEN WE NIET ALS GROEP BIJ ELKAAR KOMEN.

Data: volgt nog.

Rustgevend en helend
Ons lichaam is een geavanceerde energiecentrale waarvan de energie uit balans kan raken door spanning of stress, maar bijvoorbeeld ook door blessures of ziekte.

In Tibet is al eeuwen de helende werking van Klankschalen bekend. Deze Klankschalen hebben ieder een eigen klank, maar brengen ook een trilling over op ons lichaam en deze trilling is energie.

Wat kun je verwachten?
Tijdens een klankschalen avond werken wij voornamelijk met klankschalen maar ook met drums en andere instrumenten. Ons lichaam bestaat voor een heel groot deel uit water. Dit wordt door de klanken en trillingen in beweging gezet, waardoor bepaalde klachten of blokkades kunnen verdwijnen of verminderen.